Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φιλοξενούμενη από γονείς φοιτήτρια με έσοδα από ενοίκιο

Η κόρη μου είναι φοιτήτρια και διαμένει στο σπίτι μας. Δηλαδή την φιλοξενώ εγώ σε ένα διαμέρισμα 130 τμ. Έχει συνολικά έσοδα από ενοίκιο 4720,00ευρώ. Δηλώνει 1200,00ευρώ δαπάνες και 500,00ευρώ ιατρικές δαπάνες. Με τα παραπάνω στοιχεία, μέσω του taxisnet το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό 744,15ευρώ. Εφόσον το φορολογητέο ποσό είναι 4720-500= 4220 ευρώ πώς γίνετε και την φορολογούν 744ευρώ?

  • 2 Απαντήσεις

Καλημέρα,

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ για τη χρήση 2013 το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας φορολογείται με συντελεστή 10% (επι του καθαρού, δηλαδή μετά τη μείωση κατά 5% λόγω αποσβέσεων) και προκύπτει ο κύριος φόρος. Επιπρόσθετα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5% επί του ακαθαρίστου ποσού (4.720 €). Το σύνολο κύριου και συμπλ. φόρου προσαυξάνεται κατά 55% (προκαταβολή φόρου επόμενου έτους) και προκύπτει ο φόρος προς καταβολή. Ετσι λοιπόν στην περίπτωσή σας το αποτέλεσμα είναι κανονικά 804,76 €. Το μικρότερο ποσό που αναφέρετε, προφανώς οφείλεται σε υπάρχουσα προκαταβολή από το προηγούμενο έτος η οποία και αφαιρείται (αυτό μπορώ να υποθέσω, αν και το προηγούμενο έτος εμφάνισε εισόδημα από ακίνητα).

Να επισημάνω ότι: Εφόσον το εισόδημα της κόρης σας, δεν προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, δεν απαιτούνται δαπάνες, ούτε αν δηλωθούν θα επηρεάσουν κάτι θετικά ή αρνητικά. Ομοίως και οι ιατρικές δαπάνες, οι οποίες μειώνουν υπό προϋποθέσεις το φόρο (και όχι το φορολογητέο εισόδημα). Κύρια βέβαια προϋπόθεση και εδώ είναι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, του οποίου κα μόνο τον ενδεχόμενο φόρο θα μείωναν.

Σας ευχαριστώ για την πληρέστατη απάντηση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση