Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διαγραφή από τα μητρώα κατοίκου εξωτερικού;

Η κόρη μου βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και 2 χρόνια και εργάζεται. Δεν έχει εισόδημα στην Ελλάδα ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό.Το 2013 έμενε όλο το χρόνο εκεί πλην 2 εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα.
Για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2011) είχε κάνει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα.
Φέτος για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013):
1. Είναι απαραίτητο να κάνει φορολογική δήλωση ;
2. Πρέπει να κάνει διαγαρφή από τα μητρώα της Εφορίας
3. Εάν δεν κάνει διακοπή τώρα θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις ;
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Οριστική διαγραφή ΑΦΜ ΦΠ προβλέπεται υπό ορισμένες προυποθέσεις:
- Διπλό / πολλαπλό ΑΦΜ (στο ίδιο πρόσωπο έχουν αποδοθεί παραπάνω του 1 ΑΦΜ)
- ΑΦΜ που αποδόθηκε με πλαστά στοιχεία (ταυτότητα κλπ)
- με τον θάνατο του φορολογούμενου.

Εάν ένα ΑΦΜ παραμείνει ανενεργό για πάνω από 2 έτη, δεν απενερνοργ/ται αλλά αναστέλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησης υπό προυποθέσεις (ΠΟΛ1160/2011)

Γενικά, η κόρη σας θα ήταν υπόχρεη σε κατάθεση δήλωσης εφόσων αποκτούσε εισόδημα στην Ελλάδα, ή υπαγόταν στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2238 (αντικειμενική δαπάνη λόγω ιδιοκατοίκησης, αυτοκινήτου, σκαφών αναψυχής κλπ) ή του άρθρου 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων-πόθεν έσχες)., ακόμα και αν δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί τεκμηρίων.

Επειδή εσείς γνωρίζετε τα συνολικά γεγονίτα, πιστεύω μπορείτε να κρίνετε εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε..
Για το ΑΦΜ δεν απαιτείται καμιά ενέργεια.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση