Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

τόκοι στεγαστικού δανείου φυσικού προσώπου

Οι τόκοι στεγαστικού δανείου καταχωρούνται στον κωδικό 727 του Ε1; Αν ναι άρα αυξάνουν τα τεκμήρια σωστά;

  • 3 Απαντήσεις
εγκεκριμένη απάντηση

Σωστά, με την προϋπόθεση ότι εννοείτε τοκοχρεωλυτικές δόσεις και τυχόν τόκους υπερημερίας.

για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου καταβλήθηκε συνολικό ποσό 13000 ευρώ περίπου, εκ του οποίου 1500 αφορά ενήμερου τόκους. ποιο από τα δυο ποσά θα καταχωρηθεί στον 727; το θέμα είναι ότι προστίθεται διαφορά τεκμηρίων οπότε οφόρος αυτόματα εκτοξεύεται... το μοπναδικό εισόδημα ανέρχεται στα 10000 ευρώ από σύνταξη εξωτερικού. Επίσης, το δάνειο αφορά αγορά και αποπεράτωση κατοικίας πέραν πρώτης με ημ/νία σύμβασης το 2008 (μέχρι πέρυσι δήλωνε κάτοικος εξωτερικού). τι προτείνετε ώστε να να αποφευχθεί ο "πέλεκυς"; μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλωση κεφαλαίου από εισδήματα του εξωτερικού (χώρας μέλος της ΣΑΔΦ);

1.  Θα καταχωρηθεί το συνολικό ποσό των 13.000 €
2.  Σαφώς θα πρότεινα ανάλωση κεφαλαίου με τη διαδικασία και τρόπο προσδιορισμού που προβλέπεται (σημαντικό εργαλείο η ειδική εφαρμογή στο Forin).
3.  Υπονοείται ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για τον προσδιορισμό του διαθέσιμου κεφαλαίου:

α) Δε θα λάβετε υπόψη το ποσό του δανείου του 2008, που αφορούσε την αποπεράτωση της κατοικίας

β)  Για τα συνεχόμενα οικ.έτη μέχρι και το οικ. έτος 2013, πέραν των δηλωθέντων (φορολογητέων ή απαλλασσομένων) εισοδημάτων από όλες τις πηγές θα πρέπει να εξετάσετε και τις περιπτώσεις των εμβασμάτων (υποπερίπτ. αα, ββ, γγ, περίπτ. δ, §2, άρθρ.19 ν.2238/1994)

γ)  Για τα έτη αυτά να εξετάσετε και την εφαρμογή ενδεχομένως της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 418/2002 "........φορολογούμενοι που κατοικούν και διαμένουν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα ως ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου ( άρθρου 17 περ. γ΄ Ν. 2238/94) χωρίς να αφαιρείται από το κεφάλαιο αυτό το ποσό του 1.000.000 δρχ., που προβλέπει η περ. ζ΄ παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 2238/94» (βλ.σχ. θέμα 70 στο άρθρο 19 του βιβλίου "Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικων και Νομικών  Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη).

ΥΓ. Μια φραστική διόρθωση: Οι συμβάσεις (ΣΑΔΦ) έχουν μέρη που τις υπογράφουν και όχι μέλη που ανήκουν σε αυτές.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση