Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κέρδη ΟΕ που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Τα κέρδη από ΟΕ που τηρεί απλογραφικά βιβλία φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με 26% έως 50,000€ και δηλώνονται στους κωδικούς 431-432 του Ε1 και φορολογούνται εκ νέου με 26% στο όνομα του φυσικού προσώπου;

  • 1 Απάντηση

Τα κέρδη (μετά την φορολόγησή τους φυσικά) καταχωρούνται στους κωδικούς 431/432 και οι φόροι τους στους κωδικούς 433/434 του πίνακα 6.
Όχι δεν φορολογούνται για εισόδημα εκ νέου παρά μόνο για την εισφορά αλληλεγγύης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση