Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κωδικός συμπλήρωσης εφάπαξ συνταξιούχου στο ε1

Καλησπέρα σας. 
Κατά την υποβολή της φοραλογικής μου δήλωσης συμπλήρωσα στον κωδικό 657 το εφάπαξ που πήρα μετά την συνταξιοδήτηση μου.
Εμφανίστηκε ένας πίνακας ανάλυσης στοιχείων για το κωδικό 657 με τις παρκάτω επιλογές:

Μισθοί συντάξεις κλπ ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω
Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
Αμοιβές Υπαλλήλων ΕΕ......
Μερίσματα - αμοιβές τηε παρ. 5 άρθρου 45 . 4141/13
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Σωστά συπλήρωσα τον κωδικό 657;
Αν ναι ποιά από τις παραπάνω επιλογές πρέπει να επιλέξω;

  • 3 Απαντήσεις

Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης

Aν είναι εφάπαξ ταμείου πρόνοιας ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού πρέπει φέτος να δηλωθεί στο κωδ. 781 - 782

Κωδικοί 781-782: Δήλωση Ε1
Συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους, ενώ κατά περίπτωση απαιτείται η συμπλήρωση περαιτέρω πληροφοριών απαραίτητων για την διασταύρωση των ποσών που αναγράφονται:1. .....
2. Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο
​3......

Προσθέστε τη δική σας απάντηση