Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αποδείξεις Φαρμακείων

Οι αποδείξεις των φαρμακείων μπαίνουν στις αποδείξεις του μήνα ή υπολογίζονται στις φαρμακευτικές δαπάνες για έκπτωση φόρου 10%?

  • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Πλέον καταχωρούνται στον κωδ. 051/052 "Εξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης" ώστε με τον περιορισμό του 5% επί του φορολογητέου εισοδήματος από Μισθωτές υπηρεσίες, να ισχύσει η μείωση φόρου κατά 10% της σχετικής δαπάνης.

Αν έχω καταλάβει καλά δε χρειάζεται να συμπληρώσουμε το ΑΦΜ (πχ το φαρμακείου) για την φαρμακευτική δαπάνη.

George D 18/06/2014 09:54:37

Εφόσον πρόκειται για φαρμακείο, ΟΧΙ δεν απαιτείται ΑΦΜ. Η αξία των φαρμάκων αναγράφεται αθροιστικά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση