Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Υπάρχει υποχρέωση με τον Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4093/2012 να γνωστοποιούμε στην ΔΟΥ τα ποσοστά εκπτωσης όπως ίσχυε ή πλέον αυτό έχει καταργηθεί.

  • 1 Απάντηση

Η κοινοποίηση των εκπτώσεων δεν έχει καταργηθεί και ισχύει κανονικά όπως ίσχυε μέχρι τώρα βάση των ΠΟΛ.1212/22.7.1996 και ΠΟΛ.1087/19.4.2011

Προσθέστε τη δική σας απάντηση