Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μισθωμένη κατοικία - Συμπλήρωση Πίνακα 7 του Ε1

Μισθωτής κύριας κατοικίας, για την οποία έχει κατατεθεί μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας στη ΔΟΥ το 2009. Για το οικονομικό έτος 2010 ο εκμισθωτής ζητάει να δηλωθεί στον Πίνακα 7 του Ε1, το ΑΦΜ της συζύγου του και όχι του ιδίου! Είναι κάτι τέτοιο εφικτό ή πρέπει να έχει κατατεθεί νέο μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας στη ΔΟΥ;

  • 1 Απάντηση

Αν για το συγκεκριμμένο διαμέρισμα κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι η σύζυγος, μπορείτε να συμπληρώσετε το ΑΦΜ της συζύγου. Προφανώς για να ζητείται αυτό από τον εκμισθωτή πιθανότατα έχει γίνει μεταβίβαση της επικαρπίας η πλήρους κυριότητας στην σύζυγό του.Ζητείστε σε κάθε περίπτωση αντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να δηλώσετε ορθώς τα στοιχεία του εκμισθωτή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση