Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση ΠΙΝΑΚΑ 5 του Ε1 - Κύρια και δευτερεύουσα κατοικία

Φορολογούμενη άγαμη διαθέτει διαμέρισμα 118 τ.μ. στην Αθήνα, το οποίο εκμισθώνει, και έχει μισθώσει και μία κατοικία στην επαρχία, για να διαμένει η ίδια (κύρια κατοικία).
Ποιούς κωδικούς του Ε1 πρέπει να συμπληρώσει; Ποια οικία πρέπει να συμπεριληφθεί στον Πίνανα 5 του Ε1;

  • 2 Απαντήσεις

Στον πίνακα 5 του Ε1 θα συμπληρωθεί η κατοικία την οποια μισθώνει στην επαρχία -με την ένδειξη "μισθωμένη". Επίτης οικίας αυτής θα υπολογισθεί η αντικειμενική δαπάνη.
Παράλληλα θα συμπληρώσετε το έντυπο Ε2 με τα ποσά των ενοικίων που εισπράτετε από την εκμίσθωση του διαμερίσματός σας στην Αθήνα (118 τμ).

Ευχαριστώ πολύ!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση