Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισόδημα ακινήτων που βρίσκονται στην αλλοδαπή

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΕΜΠΟΡΟΣ) ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ ΕΚΕΙ(ΠΑΛΗΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ & ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ).
1)ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ .ΣΤΟΝ ΠΙΝ.4Ζ ΚΩΔ.171 ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟΝ ΚΩΔ.651 ΠΙΝ.8 Η' ΑΛΛΟΥ & ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ?
2)ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ?
3)ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ & ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΕ ΠΟΙ ΤΡΟΠΟ?

  • 1 Απάντηση

Το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα αναγράφεται στον Πίνακα 4Ζ' (Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) και συγκεκριμένα στον κωδικό 171.
Το ποσό των φόρων που καταβλήθηκε αποδειγμένα στην αλλοδαπή, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και δηλώθηκαν στις οικείες ενδείξεις του πίνακα 4Ζ, αναγράφονται στον Πίνακα 8 και συγκεκριμένα  στον κωδικό 651.
Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτών των φόρων πρέπει να προκύπτουν από τις οικείες βεβαιώσεις του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κράτος με το  οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας ή όχι).
Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα σας για λήψη δανείου από τράπεζα εξωτερικού για δικαιολόγηση τεκμηρίου, παραθέτουμε την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τα "[δ]άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης
Ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση, το ποσό του δανείου θα πρέπει να έχει εισαχθεί και αναληφθεί στην Ελλάδα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση