Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διεύθυνση κατοικίας στο Ε1

Φιλοξενούμενος σε μοναδα φροντίδας ηλικιωμένων.Μεχρι τώρα δήλωνε την διεύθυνση της οικίας του η οποια το 2010 ενοικιάστηκε.Τι διεύθυνση κατοικίας θα γράψει φέτος (2011) στο Ε1;.

  • 1 Απάντηση

Θα πρέπει να συμπληρώσει την διεύθυνση της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων.
Με βάση τις οδήγιες που εξέδωσε το υπουργείο αναφορικά με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων της δήλωσης:
"Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος διόρθωση των ατομικών στοιχείων των φορολογουμένων που αφορούν - Δ/νση κατοικίας καθώς και οικογενειακής κατάστασης μπορεί να γίνει επί του εντύπου Ε1 της δήλωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 «Περί ΑΦΜ». Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι εάν οι παραπάνω μεταβολές έχουν δηλωθεί έγκαιρα στοΤμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., πριν από τη προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που σημειώνονται μαζικές προσελεύσεις πολιτών στις Δ.Ο.Υ. και κατά συνέπεια επιβαρύνσεις των συναλλαγών, αποφεύγετε την ταλαιπωρία"
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση