Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης - Απασχόληση συζύγου

Εμπορος  απασχολει την συζυγο του ως πωλήτρια με τον βασικο μισθο, δεν υποχρεούτε σε εισφορες ικα λόγω Α' βαθμου συγγένειας , στην κατασταση φορολογικης αναμόρφωσης σον κωδ.  Α/Α 1  θα  αναγράψει το ειδος   δαπανων  (αμοιβές προσωπικου) με  αποτελεσμα να μεταφερθεί στον Κωδ. 564 μη εκπιπτόμενες δαπάνες ή θα  εκπεσει  ολο το  ποσο  100%;

  • 1 Απάντηση

Το άρθρο 31 § 1 περ. α' υποπερ. αα' ορίζει ρητά ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγη απά την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
Εφόσον, λοιπόν, ο έμπορος δεν υποχρεούται σε εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α., δηλαδή προβλέπεται ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών, δεν απαιτείται η καταβολή ή η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. για την  αναγνώριση της δαπάνης.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1759/1988, ο/η σύζυγος του εργοδότη καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού υπάγονται πλέον στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Δείτε σχετικά τα θέματα 269 και επόμενα στο βιβλίο "Δαπάνες Επιχειρήσεων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση