Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τελικό ποσό ζημίας σε ισολογισμό ΕΠΕ

Το ποσό από διαφορές φορολογικού ελέγχου που αυξάνει τη ζημία μιας ΕΠΕ φαίνεται στο ποσό ζημιές εις νέον στον ισολογισμό της;;

  • 1 Απάντηση

Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου καταχωρούνται στο λογαριασμό 42,04 , το υπόλοιπο του οποίου στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στο λογαριασμό 88 και στο δευτεροβάθμιό του 88,06 ,  ο οποίος εμφανίζεται ιδιαιτέρως στο δημοσιευόμενο Πίνακα Διαθέσεως.
   Δεδομένου ότι ο λογαριασμός 42,04 είναι προαιρετικός, εάν δεν είναι επιθυμητή η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση δεν τηρείται ο λογαριασμός 42,04 και οι πιο πάνω διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό 42.00  ή, ανάλογα, στο 42,01 και όχι στα αποτελέσματα χρήσης, γιατί αυτό αντίκειται στις παραδεγμένες λογιστικές αρχές.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση