Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Λογιστικές διαφορές 2010 σε ΕΠΕ

Οι λογιστικές διαφορές αφορούν μόνο τη δήλωση εισοδήματος μιας ΕΠΕ και δε γίνεται καμία λογιστική εγγραφή γι'αυτες;;

  • 1 Απάντηση

Οι λογιστικές διαφορές προστίθενται στο λογιστικό κέρδος (ή αφαιρούνται από τη λογιστική ζημιά) της επιχείρησης προκειμένου αυτό να αναμορφωθεί για φορολογικούς σκοπούς. Η φορολόγηση των εταιρειών πραγματοποιείται μέσα από τις δηλώσεις εισοδήματος, στα έντυπα των οποίων πραγματοποιείται η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων.Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται λογιστικές εγγραφές για τις διαφορές αυτές.
Σχετικά μπορείτε να δείτε εδώ την Εγκ. ΠΟΛ. 1053/2011 καθώς και να κατεβάσετε εδώ τις σχετικές καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης

Προσθέστε τη δική σας απάντηση