Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κωδικός 129

Το πατρικό μου σπίτι που ανήκει κατά 1/3 στα τρία αδέλφια έχει παραχωρηθεί δωρεάν από μένα και την αδελφή μου στο τρίτο αδελφό που αποτελεί την κύρια κατοικία του.

Εγώ και η αδελφή μου που έχουμε κάνει τη δωρεάν παραχώρηση οφείλουμε να συμπληρώσουμε τον κωδικό 129 καθώς και το ακίνητο αυτό στο Ε2; Αν ναι το ακαθάριστο (ετήσιο) εισόδημα που θα πρέπει να αναφέρουμε εγώ και η αδελφή μου θα υπολογιστεί, όπως έχω δει, με βάση τον τύπο: ΤΖ Χ ΤΜ Χ 3,5% Χ 1/3;

  • 5 Απαντήσεις

Ετσι θα λειτουργήσετε, με την εξής επισήμανση: Το 3,5% είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί σε πιθανό έλεγχο μέχρι το 5%. Συνήθως βέβαια λαμβάνουμε το 3,5%. Επίσης καλό θα είναι και χωρίς καμία δόση υπερβολής, για τον τεκμαρτό προσδιορισμό να λάβετε υπόψη διορθωτικό συντελεστή και παλαιότητα. Αν θέλετε δώστε μου ΤΖ και παλαιότητα ακινήτου.

TZ 1800 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1953

Επομένως για κάθε ένα από δύο αδέρφια:

m2 x ΤΖ x ΣΔ x ΣΠ x 3,5% x 1/3 = m2 x 1800 x 1,40 x 0,60 x 3,5% x 1/3, όπου ΣΔ=διορθωτικός συντελεστής, ΣΠ=συντελεστής παλαιότητας.

Να υποθέσω ότι στο Ε2 στα στοιχεία του ενοικιαστή (στήλη 6-7) θα μπούν αυτά του αδελφού μας που του έχουμε παραχωρήσει το σπίτι, στη στήλη 11 το ποσό που προκύπτει από τον τύπο m2 x ΤΖ x ΣΔ x ΣΠ x 3,5% x 1/12 και στη στήλη 13 το ποσό που προκύπτει από τον τύπο m2 x ΤΖ x ΣΔ x ΣΠ x 3,5% x 1/3

Στο Ε2/1η σελίδα: Στήλη 6: "Δωρεάν παραχώρηση στον αδερφό μου ..(ονοματεπώνυμο)..................", στήλη 7: τον ΑΦΜ του, στήλη 11 όλο το τεκμαρτό: m2 x ΤΖ x ΣΔ x ΣΠ x 3,5%, στήλη 12: 33,33%, στήλη 13: m2 x ΤΖ x ΣΔ x ΣΠ x 3,5% x 1/3.

2η σελίδα: Για τον άλλο αδερφό και την αδερφή σας τα ονοματεπώνυμά τους (σε ξεχωριστή σειρά), τα ΑΦΜ τους και το ποσοστό 33,33% για κάθε έναν από αυτούς.

Αντίστοιχα με ανάλογο σκεπτικό, θα ενεργήσει και η αδερφή σας στο δικό της Ε2, ενώ ο αδερφός σας που κάνει χρήση της παραχώρησης δεν θα υποβάλλει Ε2 αλλά θα αναφέρει την κατοικία κατά 100% σαν κύρια στον πίνακα 5 των τεκμηρίων της δήλωσής του.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση