Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προστατευόμενα Μέλη

Έχω γεννηθεί το 1986 και ήμουν το 2012 μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Μπορεί να με βάλει ο πατέρας μου στη φορολογική του δήλωση ως προστατευόμενο μέλος αφού δεν ήξερα και υπέβαλλα και εγώ δική μου δήλωση πριν μερικές ημέρες και δήλωσα μόνο κάποιο μικρό ποσό από τόκους καταθέσεων;

  • 1 Απάντηση

Ούτως ή άλλως δε θα μπορούσατε να αποτελείτε προστατευόμενο μέλος, αφού:

Θεωρούνται προστατευόμενα μέλη:

".............γ ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο. Α.Ε.Δ."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση