Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκχώρηση - μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας

Ισχύει ο νόμος για εκχώρηση - μεταβίβαση δικαιώματος ενασκήσεως επικαρπίας ιδιοκτησιών; Και αν όχι τι θα ισχύσει για τη φορολογία του 2010; Το 2009 όταν είχα κάνει εκχώρηση, πλήρωσα 670 ευρώ παράβολο στην εφορία. Αυτά τα λεφτά τώρα δεν υπολογίζονται πουθενά, δηλαδή τα χάνω. Τις ευχαριστίες μου για την ανοχή σας.

  • 3 Απαντήσεις

OXI!!
Με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3842/2010 με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 ορίζεται ότι: “Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης κατά περίπτωση”.
Από τη διατύπωση της σχετικής διάταξης παρατηρείται ότι από το κείμενο του νόμου απαλείφθηκε η φράση: “.... καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί, με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας”.
Αρα ο κύριος του ακινήτου(πλήρης κύριος) ή ο επικαρπωτής θα δηλώσει το εισόδημα που προκύπτει.Κρίνεται σκόπιμο να γίνει και αλλαγή στο μισθωτήριο.

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, όταν εκχωρείτο το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, φορολογούνταν ο έχων το δικαίωμα. Από 1-1-2010, με το άρθρο 8 § 2 του ν. 3842/2010, καταργήθηκε ο τρόπος αυτός φορολόγησης και ως εκ τούτου φορολογείται ο έχων την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου. Δεν έχει ενδιαφέρον το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε εκχωρηθεί το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας.
Δείτε σχετικά το θέμα 1 στο άρθρο 20 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα" των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΙΑ  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Η ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ Π.Χ. 4 ΕΤΗ  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΤΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση