Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προστατευόμενα μέλη

Έχω ένα αδελφό 34 ετών ο οποίος το 2012 κατοικούσε με τους γονείς μου και ήταν άνεργος. Το μόνο εισόδημα που είχε ήταν 2800 ευρώ από τόκους καταθέσεων και δεν έχει κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Μπορεί να τον δηλώσει ο μπαμπάς μου ως προστατευόμενο μέλος;

  • 1 Απάντηση

Δυστυχώς όχι, όπως προκύπτει και από τους παρακάτω περιορισμούς του άρθρου 7 του Ν. 4072/2012 (για τα προστατευόμενα μέλη):

1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:......Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο. Α.Ε.Δ.....Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία....Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση