Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κωδικός 735

Έγινε αγορά πρώτης κατοικίας το 2012. Ένα μέρος του ποσού αγοράς πληρώθηκε από στεγαστικό δάνειο και το υπόλοιπο από δικά μου χρήματα. Στον κωδικό 735 θα αναγραφεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά συμπεριλαμβανομένου και του ποσού του στεγαστικού δανείου ή μόνο αυτό απου πληρώθηκε από δικά μου χρήματα;

  • 1 Απάντηση

Στον κωδικό 735 θα συμπληρωθεί το ποσό αγοράς που καταβάλατε όλο, για το ποσό δανείου θα συμπληρωθεί ο κωδικός 781 και τα τοκοχρεωλύσια στον του δανείου στον 727.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση