Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης;

Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης;

  • 1 Απάντηση

Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

α) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 και τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα   υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα ,  ως εξής:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α΄

Έως

300

20

Β΄

301 -

785

50

Γ΄

786 -

1.071

110

Δ΄

1.072 -

1.357

120

Ε΄

1,358 -

1.548

220

ΣΤ΄

1.549 -

1.738

240

Ζ’

1.739 -

1.928

270

Η’

1.929 -

2.357

600

 

Θ’

2.358

3.000

800

Ι’

3.001

4.000

1.000

Κ’

4.001

και άνω

1.200

 

β) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0 - 100

0

101 - 120

0,80

121 - 140

1,00

141 - 160

1,50

161 - 180

2,00

181 - 200

2,25

201 - 250

2,50

Άνω των 251

3,00

Όπως προαναφέρθηκε, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων ετών που επιβάλλονται στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, υπολογίζονται αποκλειστικά με κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.).

. Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 160 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα με 160 x 1,5 = 240 ευρώ. Ομοίως ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 190 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα με 190 x 2,25 = 427,5 ευρώ ενώ ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 89 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, διότι οι εκπομπές του είναι κάτω από 100 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο, όπως ορίζεται από την κλίμακα του νόμου, και παραλαμβάνει σήμα με την καταβολή τριών (3) ευρώ.

Για τον προσδιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και την διευκρίνιση επιμέρους θεμάτων, έχουν δοθεί οδηγίες με τις αριθμ. ΠΟΛ 1168, 1170 και 1171/2010 Εγκυκλίους.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τις ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό τους και με την κλίμακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν έως την 31/10/2010. Τούτο διότι δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα..

  • Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα):  125 ευρώ.
  • Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως ισχύουν για τα αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για τον υπολογισμό των ετήσιων  τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της κατηγορίας αυτής, τα οχήματα αυτά εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, ως αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης .

Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αμφισβητεί την υποχρέωσή του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικού αυτοκινήτου οχήματος και υποστηρίζει ότι, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό ( επαγγελματικό ), , η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια (ΣΧΕΤ:1015436/147/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση