Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καλησπέρα. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου.
Μου έχουν κρατήσει εισφορά αλληλεγγύης για το 2012, αλλά στην βεβαίωση αποδοχών παρέλειψαν να γράψουν το ποσό.
Πώς θα συμπληρώσω το ποσό παρακράτησης στον κωδικό 333 του Ε1 για να μην πληρώσω δύο φορές την εισφορά;
Στο τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα του Λογιστηρίου η παρακράτηση αναγράφεται.

  • 1 Απάντηση

Μετά τη στήλη του καθαρού φορολογητέου ποσού, θα πρέπει να υπάρχει στήλη για την εισφορά του Ν.3986/2011. Αυτό το ποσό θα βάλετε. (Σε καμμία περίπτωση εκείνο του Ν.4024/4051 ή κάποιου άλλου νόμου). Και αν ακόμη συμβεί να μην αναφέρεται ο Ν.3986/2011, το ποσό που αναζητείτε θα βρίσκεται πάντως σε κάποια στήλη ΜΕΤΑ το καθαρό εισόδημα.

Αν δεν βρίσκετε κάτι τέτοιο, ξαναελέγξτε τα τρίμηνα, μήπως τελικώς αυτή την εισφορά δεν σας την παρακράτησαν, αλλά βλέπετε κάποια άλλη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση