Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης και λοιπών αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής;

Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης και λοιπών αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής;

  • 1 Απάντηση

α) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α΄

 

έως

1.500

70 ευρώ

Β΄

1.501

-

3.500

95 ευρώ

Γ΄

3.501

-

10.000

270 ευρώ

Δ΄

10.001

-

20.000

540 ευρώ

Ε΄

20.001

-

30.000

850 ευρώ

ΣΤ΄

30.001

-

40.000

1.200 ευρώ

Ζ΄

40.001

και άνω

 

1.350 ευρώ

β) Ρυμουλκά (τράκτορ) : 270 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 270 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο μας).

γ) Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α΄

 

έως

33

190 ευρώ

Β΄

34

-

50

370 ευρώ

Γ΄

51

και άνω

 

465 ευρώδ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 485 ευρώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση