Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αποδείξεις ενοικίων

Η γυναίκα μου έμεινε σε ξενοδοχείο για κάποιους μήνες αυτό πως δηλώνεται στο Ε1, σαν δαπάνη ενοικίου στον πίνακα 5;

  • 1 Απάντηση

Κατά την άποψή μου, δε βλέπω κάποιο ιδιαίτερο χειρισμό που απαιτείται, δεδομένου ότι η σύζυγός σας κατά βάση διαμένει στην όποια και με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό κύρια κατοικία σας που εμφανίζετε στον πίνακα 5. Αυτόνητο βέβαια είναι ότι η αξία των ΑΠΥ του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες του κωδ. 049.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση