Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΙΚΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Καλησπέρα, είμαι μισθωτός σε εταιρία η οποία μου καλύπτει κανονικά την ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Παράλληλα συνεργάζομαι με άλλες εταιρίες, από τις οποίες αμοίβομαι με Απόδειξη Δαπανών (δεν έχω ξεπεράσει το όριο των 5.000€)

Στο έντυπο Ε1, στον πίνακα 4Δ, ποιον κωδικό οφείλω να συμπληρώσω δεδομένου ότι δεν έχω ανοίξει βιβλία;Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Κωδικός 507, το μικτό ποσό που προκύπτει από τη βεβαίωση και στον κωδικό 605 ο παρακρατηθείς φόρος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση