Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φιλοξενία από γονέα που δεν του ανήκει όλο το σπίτι

Φορολογούμενος με εισόδημα κατά το έτος 2012 θα υποβάλει ε1.

Φιλοξενείται από τη μητέρα του στο σπίτι που έχει η μητέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 στο σημείο 10

στον κωδικό 801 βάζω τον Α.Φ.Μ της μητέρας του φορολογούμενου.

στον κωδικό 092 τσεκάρω τη φιλοξενία.

στον κωδικό 091 πόσα τ.μ να δηλώσω?Το σπίτι είναι 100 τ.μ αλλά η μητέρα έχει ποσοστό 37,5%

Να δηλώσω τα τ.μ όλου του σπιτιού?Δηλαδή στον κωδικό 091 να βάλω 100 ή τα τ.μ που αντιστοιχούν στην μητέρα?Δηλαδή στον κωδικό 091 να βάλω 37,50?

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη...

  • 1 Απάντηση

Πάγια τακτική σε οποιουσδήποτε υπολογισμούς ή αναφορές που έχουν σχέση με την επιφάνεια ενός ακινήτου, είναι τα τ.μ. του ακινήτου να μην μεταβάλλονται λόγω μειωμένης συμμετοχής στην κυριότητά του. Παραμένουν σταθερά και απλά αναφέρεται η συμμετοχή ή προπύπτει κάποιο αποτέλεσμα με βάση το σύνολο των τετραγωνικών και στη συνέχεια εφαρμόζεται το ποσοστό.

Αρα, δηλώνετε το σύνολο των τετραγωνικών της κατοικίας, καθώς δεν απαιτείται στον πίνακα αυτό το ποσοστό κυριότητας του φιλοξενούντος, στην κατοικία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση