Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση Εντύπου Ε2 ανεξάρτητα αν μισθώνονται ή όχι

Όταν ανοίγω στο taxinet το Έντυπο Ε2 εμφανίζει την κύρια κατοικία μου στην οποία κατοικώ και δεν την εκμισθώνω και την δευτερεύουσα κατοικία μου η οποία είναι κενή. Θα πρέπει να δηλώσω στο Έντυπο Ε2 και ακίνητο το οποίο δεν εκμισθώνω αλλά ιδιοκατοικώ ;

  • 1 Απάντηση

Οχι. Απλά το σύστημα, για να σε διευκολύνει, αντλεί από τη βάση δεδομένων του Ε9 αυτά τα ακίνητα που σε αφορούν. Ανάλογα διαγράφεις ή όχι (για να μην ξανακαταχωρείς τα στοιχεία με πιθανότητα σφάλματος). Κρατάς ότι σου χρειάζεται ή το μεταβάλλεις ή προσθέτεις κάτι καινούργιο. Αν βέβαια έχεις κενή κατοικία, αυτή θα πρέπει να μπει στο Ε2 ή να μείνει αν είναι έτοιμα όλα τα στοιχεία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση