Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δευτερεύουσα κατοικία που δεν ιδιοκατοικείται

Εκτός από την κύρια κατοικία μου έχω σε πλήρη κυριότητα μου ποσοστό επί οικίας (1/3) η οποία είναι κενή και δεν ηλεκτροδοτείται εδώ και 10 χρόνια. Τι θα γράψω στον αριθμό παροχής ρεύματος ; Είναι σωστό να την δηλώσω ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και να βάλω στην επιλογή ιδιοκατοίκηση 0 μήνες ;

  • 1 Απάντηση

Επειδή είναι κενή, θα συνταχθεί το έντυπο Ε2, θα αναφερθεί σαν κατοικία κενή, δε θα αναφερθούν μήνες ιδιοκατοίκησης. Σαν αριθμός παροχής ρεύματος 9 ενιάρια: 999999999. Στο έντυπο Ε1 δε θα μεταφερθεί κανένα ποσό ή πληροφορία για την κατοικία αυτή. Καλύπτεται από τη συνυποβολή του Ε2.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση