Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Σύνολο αποδείξεων

Συγγνώμη για τον λάθος τίτλο "σύνολο ερωτήσεων" της ίδιας ερώτησης.

Την ξαναϋποβάλλω με τον σωστό τίτλο :

Θα ήθελα να ρωτήσω οι απαραίτητες αποδείξεις πρέπει να είναι το 25% σε ποιο ποσό :

α. Στο συνολικό πραγματικό φορολογητέο εισόδημα ;

β. Στο τεκμαρτό εισόδημα (αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό) ;

γ. Στο συνολικό εισόδημα (δηλαδή φορολογητέο + εισόδημα που απαλλάσεται από το φόρο +εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π. εισοδήματα πίνακα 6) ;

  • 2 Απαντήσεις

Οι αποδείξεις αφορούν τη φορολογία εισοδήματος και επομένως το 25% υπολογίζεται πάνω στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος και εκείνου του τεκμαρτού. Υπόψη ότι σε γενικές γραμμές το τεκμαρτό προκύπτει από τη διαφορά: σύνολο αξίας ΠΙΝΑΚΑ 5 μείον απαλλασόμενα έσοδα, φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο, έσοδα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π. του ΠΙΝΑΚΑ 6. Η φορολογική βάση πάνω στην οποία θα υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά πάντως δεν αποτελεί και τη βάση εφαρμογής του 25% για συλλογή αποδείξεων. Το αναφέρω γιατί τόσο ο φόρος εισοδήματος όσο και η εισφορά συνεκκαθαρίζονται με τη δήλωση.

Δείτε και προηγούμενη σχετική απάντηση εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση