Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

τοκοι στεγαστικου

Δώστε τα φωτα σας, ποιους τοκους να γραψω σε ποιους κωδικούς.

από Παρακαταθηκών το χαρτί γράφει

Δεδουλευμένα Ποσά: Τόκοι 3.209 Χρεωλύσιο 1.145

Καταβληθέντα ποσά: Τόκοι 3.209 Χρεωλύσιο 1.145

στο 069-070 γράφω το ποσο δανειου που πήρα όπως πέρισυ, αλλα ποια ποσά γράφω στο 727-728 και 063-064;διότι πέρισυ το χαρτί το ΤΠΔ ήταν διαφορετικό και είχε τοκοχρεωλυτική απόσβεση (727) 6.365

και δεδουλευμένοι τόκοι (063) 4.776, δηλαδή τα εγραφε οπως το Ε1, φέτος τα έχουν αλλιώς και μπερδεύτηκα.

  • 1 Απάντηση

Τοποθετείτε στους κωδ. 727-728 τα δεδουλευμένα τοκοχρεωλύσια (3.209+1.145) και στους κωδ. 063-064 τους δεδουλευμένους τόκους (3.209)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση