ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Γνωστοποίηση εκπτώσεων στη ΔΟΥ

Εχω πελάτη μια νέα επιχείρηση της οποίας την πολιτική των εκπτώσεων καθορίσαμε πρόσφατα και δέν έχω την δυνατότα να προλάβω το τετράμηνο γνωστοποίησης των εκπτώσεων επί τζίρου στη ΔΟΥ.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1212/1996 περίπτωση Αα σκεφτομαι να υποβάλλω ιδιωτικά συμφωνητικά του αρθρ.8 παρ.16 Ν.1882/1990, ανά ΄πελάτη.
Είμαστε καλυμμένοι με αυτό τον τρόπο για ολες τις περιπτώσεις εκπτώσεων, επί τιμολογίου, με πιστωτικό τιμολόγιο ή με την έκδοση από τον πελάτη Παροχής Υπηρεσιών για τις προβολές :
Εκπτώσεις επί τιμολογίου που αφορούν τον τρόπο παραλαβής (ιδιοπαραλαβή) και εξόφλησης είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται στη ΔΟΥ:
Ευχαριστώ
Ελένη Χριστάκη

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 § 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.
Η γνωστοποίηση αυτή, σύμφωνα με την Εγκ. ΠΟΛ. 1212/1996, μπορεί να γίνει με απλή δήλωση του υπόχρεου ή, όπου συντρέχει περίπτωση, με κατάθεση της οικείας συμφωνίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90, όπως ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, και εφόσον πάντα μιλάμε για εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), η κατάθεση της δήλωσης ή της οικείας συμφωνίας ή ακόμη και της κατάστασης των συμφωνητικών ανά πελάτη (εφόσον αναγράφεται ρητά η πολιτική εκπτώσεων στην κατάσταση αυτή) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 4 μήνες πριν την πραγματοποίησή τους.
Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή αφορά συγκεκριμένα τις εκπτώσεις λόγω τζίρου και δεν καταλαμβάνει σειρά άλλων περιπτώσεων που χορηγούνται εκπτώσεις και οι οποίες αναφέρονται ρητά στη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1212/1996.
Δείτε και σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση