Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1882/1990

Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ A 43/23-03-1990) Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1882

ΦΕΚ Α 43/23-03-1990

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

[Τα άρθρα 1-3, 5-7, 9-24 και 28 - 51 παραλείπονται]

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ι. ΛΙΑΠΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 22 Μαρτίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ