Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ

1. Κατά τον υπολογισμό του διαθέσιμου προς ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (χρησιμοποιώντας την εξαιρετική εφαρμογή του Forin!), πρέπει να κάνουμε ΔΥΟ ξεχωριστούς πίνακες, εγώ και η σύζυγός μου, ή ΕΝΑΝ  με τα σύνολα των αντίστοιχων ποσών που προκύπτουν γιά κάθε χρόνο γιά τον καθένα ;;
   2. Αφού τα διαθέσιμα ποσά του ενός μπορούν να καλύψουν και τον άλλον, γιατί υπάρχουν δύο κωδικοί στη Δήλωση (787 και 788) και όχι ένας όπως π.χ. στις οικογενειακές δαπάνες (Κωδ. 049) ;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον απαντήσει..!
Στάθης Κ.

  • 1 Απάντηση

Τα τεκμήρια υπολογίζονται συνολικά για την οικογενειακή δήλωση;
* Τα τεκμήρια λειτουργούν συνολικά για την οικογενειακή δήλωση και συνολικά απέναντί τους θα συγκριθεί το οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να τα καλύψει ή όχι.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση