Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ραβασάκι Εφορίας για Έμβασμα στο Εξωτερικό από κοινό λογαριασμό

Το 2010 υπό την απειλή της χρεωκοπίας της χώρας 3 αδέλφια μεταφέρουν τις οικονομίες τους από τον κοινό τους λογαριασμό της Ελλάδας, σε νέο κοινό λογ/μό στο εξωτερικό (αυτή τη φορά στα ονόματα μόνο των δύο αδελφών, μιας και ο τρίτος ήταν βαρειά άρρωστος)  με ένα έμβασμα στο όνομα του μικρότερου, στον οποίο τελικά ήρθε και το ραβασάκι που τον καλεί να δικαιολογήσει όλο το ποσόν ή να δηλώσει τους συνδικαιούχους.
Εννοείται πως δεν μπορεί να καλύψει (με ανάλωση) όλο το ποσόν, παρά μόνο το μεγαλύτερο μέρος το οποίο και στην πραγματικότητα είναι δικό του.
Η ερώτησή μου είναι, μπορεί έκαστος των αδελφών να αιτιολογήσει το ποσόν που πραγματικά του αναλογεί, ή (όπως μου είπαν σε δύο διαφορετικές ΔΟΥ) το ποσόν πρέπει να επιμερισθεί σε τρία ίσα μερίδια; (οπότε ο ένας εκ των αδελφών -εγώ- δεν μπορεί να το καλύψει!)
(ΥΓ. Στο μεταξύ, ο ασθενής αδελφός, απεβίωσε...)
Ευχαριστώ προκαταβολικά!

  • 3 Απαντήσεις

Με βάση ποιο έγγραφο οι ΔΟΥ απαντούν ότι το ποσό (κεφάλαιο στον τραπεζικό λογ/μό) επιμερίζεται ισομερώς στους συνδικαιούχους; Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στη σχετικά διαταγή (οδηγίες) που δόθηκε. Αντιθέτως, η διαταγή αναφέρει: ... συμπληρώνεται μόνο το ποσό που σας αναλογεί ...

Με την ίδια λογική που σου λέει πως τους τόκους από κοινό λογαριασμό πρέπει να τους διαιρέσεις με τον αριθμό των συνδικαιούχων, που δεν είναι λογικό να καρπώνομαι εγώ τους τόκους του αδελφού μου! Πάντως στο ΚΕΠΥΟ (τελευταία ενημέρωση) έχουν αντίθετη άποψη: Ο καθένας δηλώνει αυτό που του αναλογεί αρκεί να μπορεί να το αποδείξει... (???)

Έχω την ίδια ενημέρωση από το Υπουργείο. Δηλαδή, έάν ο επιμερισμός του εμβάσματος γίνει σε ποσοστό διαφορετικό της ισομέρειας για τους συνδικαιούχους, τότε ο προσκεκλημένος φέρει την ευθύνη της απόδειξης. Στην αμέσως επόμενη ερώτησή μου, πώς μπορεί να αποδειχθεί, η απάντηση ήταν με βάση τα εισοδήματά του. Επομένως, αντιλαμβάνομαι, ότι εντός του φακέλου που θα κατατεθεί στη ΔΟΥ θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπολοίπων συνδικαιούχων καθώς και πίνακας σχηματισμού κεφαλαίου γι' αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύονται τα εισοδήματα του κάθε συνδικαιούχου και συνεπώς ο επιμερισμός που γίνεται!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση