Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τα παιδιά βαραίνουν φορολογικά αυτόν από τους γονείς που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα;

Είμαστε ζευγάρι με δύο παιδιά 19 και 20 ετών. Προφανώς έχουμε από κοινού την επιμέλειά τους. Και οι δύο γονείς έχουμε ατομικά εισοδήματα. Ισχύει ότι τα παιδιά βαραίνουν φορολογικά αυτόν από τους γονείς που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα; Ποιές είναι οι σχετικές διατάξεις;

  • 1 Απάντηση

Στην περίπτωση των ενήλικων παιδιών, εφόσον αυτά πληρούν τα κριτήρια προκειμένου να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενα μέλη (άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.), βαρύνουν, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ. με αριθμό 1114289/2223/Α0012/17.12.2007, το σύζυγο (πατέρα) στην περίπτωση έγγαμων συζύγων.  Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αυτών (πατέρα ή μητέρα).
Σχετικό είναι το θέμα 1α άρθρου 7 του βιβλίου "Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση