Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Σύζυγοι σε διάσταση

Αντιμετωπίζω ένα μεγάλο πρόβλημα
και θα ήθελα την συμβουλή σας. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και δεν έχω κάνει φορολογική
δήλωση για το έτος 2012. Ο λόγος είναι ότι είμαι παντρεμένος/σε διάσταση και η σύζυγος
διατηρεί κατάστημα στο όνομα της. Επειδή οι σχέσεις μας δεν είναι καθόλου καλές
θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορώ να καταθέσω την ατομική δήλωση μου? Την έχω
φτιάξει στο taxisnet αλλά δεν με αφήνει το σύστημα να την καταθέσω εάν δεν ολοκληρωθεί
και η διαδικασία για την επιχείρηση το οποιο είναι αδύνατον να γίνει αυτό. Υπάρχει
κάποια λύση? Παρακαλώ περιμένω την απάντηση σας.

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 2 του Κ.Φ.Ε. "Για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Eιδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά του οι σύζυγοι όταν: α) ‘Eχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Tο βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. β) O ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης. γ) O ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση."
Σημειώνεται ότι για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων. Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται πρωτότυπα. Έχει επίσης γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι αν δεν συνυποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία, η απόδειξη της διάστασης, η οποία βαραίνει τον φορολογούμενο, είναι θέμα πραγματικό και έγκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Εφόσον η δήλωση σας δε γίνεται δεκτή ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την υποβάλετε χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση για το γεγονός ότι βρίσκεστε σε διάσταση.
Δείτε αναλυτικά για τους αριθμούς των εγκυκλίων και των σχετικών εγγράφων τα θέματα 5 και 5α του άρθρου 5 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Έχω το διαζύγιο στο χέρι μου. Πρέπει να επισκεφτώ την εφορία μου η μπορώ να το υποβάλλω και ηλεκτρονικά;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση