Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Καλημέρα,
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το έντυπο Ε1, υπάρχουν κυρώσεις?
 
Ευχαριστώ.

  • 2 Απαντήσεις

1.Σε περίπτωση  μη υποβολής του εντύπου Ε1 επιβάλλεται πρόστιμο από 117 εώς 1170 ευρώ το οποίο με το συμβιβασμό περιορίζεται στο 1/3 (άρθρο 4 § 1 του ν. 2523/1997), εφόσονδεν προκύπτει φόρος για καταβολή.
2.Σε περίπτωση που από τη μη υποβολή του εντύπου Ε1 προκύπτει φόρος για καταβολή, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 1 § 1 περ γ' του ν. 2523/1997).
3. Το ποσοστό του πρόσθετου φόρου δε μπορεί να υπερβεί το 120% του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απεφευγε ο υπόχρεος (άρθρο 2 § 4 του ν. 2523/1997 0.

Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση