Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χωριστή φορολόγηση θανόντα υπόχρεου - συζύγου

Όπως που είπαν και στην εφορία αλλά και λογιστής, αφού ο πατέρας μου απεβίωσε τέλη του 2011, έκανα χωριστή δήλωση για το εισόδημά του και για τα ακίνητα της μητέρας μου. Ήρθαν τα εκκαθαριστικά χωριστά για τον καθέναν. Ο πατέρας μου δεν είχε κανένα ακίνητο στο όνομά του. οπότε φορολογείται μόνο για το εισόδημά του Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει να πληρώσει φόρο και η μητέρα μου. Το εισόδημα του πατέρα μου ξεπερνά το τεκμαρτό εισόδημα της μητέρας μου. Δε θα έπρεπε να φορολογηθούν σαν ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα? Ευχαριστώ πολύ.

  • 1 Απάντηση

Εφόσον η μητέρα σας υπέβαλε ξεχωριστή φορολογική δήλωση, η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματός της προέκυψε βάσει της σύγκρισης δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματός της. Αν το τεκμαρτό της εισόδημα υπερέβαινε το δηλωθέν της, ορθά προσδιορίστηκε φόρος, θα μπορούσε, ωστόσο, να είχε επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίων προηγουμένων ετών προκειμένου να καλύψει την προκύπτουσα διαφορά.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης είναι ΜΑΧΗΤΑ. Μπορείτε, ως εκ τούτου, σύμφωνα και με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 24-9-2012 (δείτε εδώ), με αίτηση σας να αμφισβητήσετε τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά γεγονότα και να εκκαθαριστεί εκ νέου ο φόρος εισοδήματος της μητέρας σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση