Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

προστιμα κβσ σε φυσικα προσωπα

  • 1 Απάντηση

Η μη τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας αποτελεί  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 § 1 του πδ. 186/1992.
   Η παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5 § 3 του ν. 2523/1997 είναι γενική και επισύρει το πρόστιμο που ορίζεται απο το άρθρο 5 § 6 του ίδιου νόμου, δηλαδή 600,00 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση