Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μεταφορά έδρας επιχείρησης σε ισογειο διάμερισμα!

Εμπορική επιχείρηση που έως σήμερα λειτουργεί κανονικά, πρόκειται να μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο (καθαρά για οικονομικούς λόγους). Αυτός ο χώρος είναι ενα ισόγειο διαμέρισμα, μπροστά σε δρόμο και το οποίο θα λειτουργήσει κανονικά σαν εμπορικό κατάστημα (τοποθέτηση πινακίδας, ωράριο κ.λπ.). Δυστηχώς λαμβάνω συγκεχυμένες πληροφορίες κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει ή οχι. Θεωρώ οτι απο την στιγμή που θα λειτουργεί σαν κατάστημα και έχει την ίδια πρόσβαση όπως κάθε κατάστημα και το μόνο που χρήζει ως θεμα είναι η δηλωμένη χρήση του (κατοικία) και ώς κατοικία δηλωνόταν έως τωρα και στο Ε2.
Παρακαλώ θα ήθελα να μου δώσετε μια τεκμηριωμένη απάντηση για το τι ισχύει επι αυτού, γνωρίζοντας ότι κάθε περίπτωση ίσως ειναι διαφορετική και η κάθε εφορία λειτουργεί διαφορετικά. Εγώ ήθελα να ξερω ο νόμος τι προβλέπει.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ν.Φ.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 36 § 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως π.χ. μεταβολή του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών ορίζονται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1102/2005. Ειδικά, για τη μεταβολή της έδρας της επιχείρησης, απαιτείται να συνυποβληθεί στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
Εκτός των φορολογικών διατάξεων, θα πρέπει, ωστόσο, να ανατρέξετε στον κανονισμό της πολυκατοικίας καθώς και στο Δήμο στον οποίο ανήκει το διαμέρισμα προκειμένου να εξετάσετε τη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου χώρου ως καταστήματος. Σημειώνουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση η παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας ή γενικότερα πιθανών άλλων απαγορεύσεων δεν εμποδίζει την εγκατάσταση σας στο συγκεκριμένο χώρο. Τη Δ.Ο.Υ. την ενδιαφέρει η επαλήθευση του πραγματικού περιστατικού, η θέση της λειτουργίας της επιχείρησης και η νόμιμη λειτουργία αυτής σε σχέση με τις φορολογικές της υποχρεώσεις.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση