Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αναλωση κεφαλαίου - Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης

ποιες είναι οι βασικές (στοιχειώδεις) ανάγκες διαβίωσης ή το ελάχιστο π΄σό που πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα, φια να προκύψει το μη αναλωθέν εισόδημα προηγούμενων ετών(εκτός από τα τεκμήρια διαβίωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, αγοράς Ε.Ι.Χ.,αγοράς ακινήτων, ανέγερσης οικοδομών κ.λ.π.)για τα οικονομικά έτη 1994 έως 2011;

  • 5 Απαντήσεις

Η απάντηση στο ερώτημά σας προκύπτει εξετάζοντας τη διαχρονική ισχύ της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. Προκύπτει σχετικά ότι το ποσό που πρέπει κατ' ελάχιστο να αφαιρείται ανά χρήση κατά το σχηματισμό του Πίνακα Φορολογηθέντων και Αναλωθέντων κεφαλαίων είναι:
Από 1.1.2010 και μετά: 3.000 για άγαμο, 5.000 για συζύγους
Από 1.1.2002 έως 31.12.2009: 2.900 ευρώ, χωρίς διάκριση για άγαμους και έγγαμους
Πριν την 1.1.2002: 1.000.000 δρχ. χωρίς διάκριση για άγαμους και έγγαμους.

Συγγνώμη, θα ήθελα μια περαιτέρω διευκρίνηση:

Π.χ. όταν λέτε παραπάνω:
# Από 1.1.2002 έως 31.12.2009: 2.900 ευρώ, χωρίς διάκριση για άγαμους και έγγαμους εννοείτε πως  για ένα έγγαμο ζευγάρι, βάζουμε 2900 στον σύζυγο και 2900 στην σύζυγο? Δηλαδή συνολικά το ζευγάρι έχει 5800 ε.δ.δ ; (ή ότι έχουν 2900 και οι δυο μαζί;)

Ίσως είναι βλακώδης η ερώτησή μου, αλλά δεν είμαι εξοικειωμένος ιδιαίτερα με αυτές τις διατυπώσεις και χρειάζομαι κάτι αναλυτικότερο για να είμαι σίγουρος πως καταλαβαίνω σωστά.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Καλησπέρα,
Το 2900 ισχύει είτε πρόκειται για άγαμο, ειτε για έγγαμο. Ο κ. Σταματόπουλος αναφέρθηκε με σαφήνεια στη "μη διάκριση".

Ευχαριστώ!!

......

Προσθέστε τη δική σας απάντηση