Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΟΥ ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΥ 100%, ΤΟ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2010

Ζήτησα από την ΔΟΥ, στην οποία ανήκω, Βεβαίωση ότι, για την Χρονική Περίοδο 01/01/2009 - 31/12/2009 (ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2010), δήλωσα τα Εισοδήματά μου από Μισθώματα Αγροτεμαχίου, που έχω στην Ιδιοκτησία μου (100%). Η Βεβαίωση μου χρειάζεται για Δικ. Χρήση λόγω Έννομου Συμφέροντος!!
Τα Μισθώματα έχουν όντως δηλωθεί.
Η ΔΟΥ μου απάντησε ότι απαγορεύεται δια του νόμου (ποιού νόμου??) να μου δώσουν τέτοια Βεβαίωση, παρά μόνονο για τα ΟΙΚ. ΕΤΗ 2011 & 2012!!!
ΟΜΩΣ, η ΔΟΥ στην οποία ανήκα μέχρι και το 2008 (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009), μου έδωσε, αυθημερόν μάλιστα, αντίστοιχη Βεβαίωση, που ζήτησα, για το ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009!!
Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε αν υπάρχει όντως τέτοιος νόμος, και αν ναι, τότε γιατί δεν τηρείται από όλες τις ΔΟΥ?
Θα μπορούσα να ξέρω ποιός νόμος και ποιό άρθρο ορίζουν τί γίνεται σε αυτήν την περίπτωση??
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Η συγκεκριμένη βεβαίωση παρέχεται από τις Δ.Ο.Υ. σε συμμόρφωση με τη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κ.Φ.Ε. η οποία ορίζει ότι οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και τις περιπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997 αν δεν προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου εις διπλούν, από την οποία να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν εμπρόθεσμα στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, ή την εγγραφή της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση.
Δεν προκύπτει, ωστόσο, εκ των διατάξεων απαγόρευση χορήγησης βεβαίωσης και για τα προηγούμενα έτη. Γενικότερα σημειώνουμε ότι η Δ.Ο.Υ., ως δημόσια υπηρεσία, οφείλει να απαντάει στα αιτήματα των φορολογουμένων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση