Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μίσθωση αγροκτημάτων

Πρόσφατα κληρονόμησα από τον πατέρα μου κάποια στρέμματα που είχε από τους γονείς του στην περιοχή των Σερρών. Πρόκειται για 25 στρέμματα σκόρπια –άλλα ποτιστικά και άλλα όχι- , που τα είχε εξ αδιαιρέτου με την αδελφή του, εκτός σχεδίου πόλεως Σερρών. Η εμπορική τους αξία είναι γύρω στις 10000 ευρώ και η αντικειμενική στις 5000 ευρώ.
Τα 12,85 στρέμματα που του ανήκαν τα μίσθωνε στον ανεψιό του που είναι αγρότης λαμβάνοντας 400 ευρώ τον χρόνο. Ο πατέρας μου ξεκίνησε να δηλώνει ότι τα μισθώνει στην εφορεία από το 2005 φοβούμενος μήπως τα χάσει λόγω χρησικτησίας από τον ανεψιό του. Πρίν από το 2005 και για 40 τουλάχιστον χρόνια δεν έπαιρνε κανένα ενοίκιο από την αδελφή του.
Στην εφορεία δήλωνε ότι έπαιρνε το χαμηλότερο ποσό για μίσθωση γύρω στα 600 ευρώ ενώ ο ανεψιός του του έδινε μόνο 400 ευρώ. 
Τώρα που τα κληρονόμησα εγώ, θέλω να τα μισθώνω και να παίρνω τα χρήματα που αξίζουν. Ο εξάδελφος μου όμως δεν συμφωνεί και δεν θέλει να μου δίνει ούτε το ελάχιστο που δηλώνω δηλ.600 ευρώ. Επίσης δεν αφήνει να τα μισθώσω σε κάποιον άλλο απομακρύνοντας όποιον ενδιαφέρεται να τα μισθώσει ή να τα αγοράσει. 
Θα ήθελα να με συμβουλέψετε τι πρέπει να κάνω? Για το 2012 μπορώ να μη τα δηλώσω στην εφορεία (γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητο) και αν δεν τα δηλώσω υπάρχει πιθανότητα να τα χάσω? ο εξάδελφος έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει να τα εκμεταλλεύεται είτε τα δηλώνω είτε όχι και χωρίς να πληρώνει για ενοίκιο.

  • 1 Απάντηση

Αν το ποσό των 600 € που δηλώνετε ως μίσθωμα προκύπτει ως ελάχιστη μισθωτική αξία των συγκεκριμένων αγροκτημάτων, έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του Κ.Φ.Ε., να αμφισβητήσετε το ποσό αυτό. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται σχετικά, ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το ύψος του αντικειμενικού μισθώματος, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθωτική αξία της γεωργικής γης, αποδεικνύεται ότι αυτή είναι μικρότερη της προσδιοριζόμενης με την αντικειμενική μέθοδο. Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η προσαγωγή των αποδεικτικών στοιχείων, γίνεται από το φορολογούμενο με την άσκηση προσφυγής κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση