Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπεκμίσθωση ακινήτων

Καλησπέρα,
Δύο αδέλφια  έχουν ενοικιάσει ένα κατάστημα με συμμετοχή 50-50 και δίνουν απο 200 ευρώ ο  καθένας το μήνα.
Το κατάστημα αυτό το επινοικίασαν (υπεκμίσθωσαν,το προέβλεπε το συμβόλαιο) σε τρίτο  πρόσωπο έναντι 1000 ευρώ /μήνα . Δηλαδή ο καθένας 500 ευρώ.
Α. Ο  ιδιοκτήτης θα αναφέρει και τα δύο ονόματα με συνολικό τίμημα δηλ (200+200)*12=4800  ή  200*12=2400 για τον καθένα ; Πώς όμως θα κάνει τις δύο καταχωρήσεις στο ίδιο ΑΦΜ στο ίδιο ακίνητο;
Β. Έστω οτι τα αδέλφια είναι ο Τακης  και ο Πέτρος .Ο κάθε ένας θα γράψει 500*12=6000 και ποσοστό 100% ή 1000*12=12000 και ποσοστό 50% ;
Σας ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Στο έντυπο Ε1, τα δύο αδέλφια υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους κωδικούς 111 και 113 του Πίνακα 4Ε, όπου αναγράφουν τα ποσά 6.000€ και 1.200 € αντίστοιχα. Ο ιδιοκτήτης θα συμπληρώσει το ακαθάριστο εισόδημα του από την εκμίσθωση του καταστήματος (2.400 €) στον κωδικό 105.
Στο έντυπο Ε2, ο ιδιοκτήτης θα αναγράψει σε δύο ξεχωριστές γραμμές το εισόδημα που προκύπτει για το ίδιο ακίνητο από κάθε έναν ενοικιαστή. Τα δύο αδέλφια θα συμπληρώσουν την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ αναγράφοντας στη στήλη 11 "Πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα" το συνολικό μίσθωμα (1.000) και στη στήλη 12 "Ποσοστό συνιδιοκτησίας" το ποσοστό 50%. Το γινόμενο των στηλών 10, 11 και 12 (12 x 1.000 x 50% = 6.000) αναγράφεται στη στήλη 14. Τα δύο αδέλφια πρέπει να συμπληρώσουν επίσης τις στήλες της ένδειξης  "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" όπου θα αναφέρουν τα στοιχεία του "συνιδιοκτήτη" καθώς και το συνολικό μίσθωμα που έχει καταβληθεί από τον υπεκμισθωτή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση