Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Άτυπη δωρεά χρημάτων

Γεια σας
Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για τον τρόπο φορολόγησης της άτυπης δωρεάς χρημάτων. Ο νονός μου απέκτησε πρόσφατα από κληρονομιά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων και θέλει να μου δώσει κάποια χρήματα. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο.
Εδώ και κάποιο διάστημα προσπαθώ να καταλάβω το σύστημα φορολόγησης της δωρεάς χρημάτων. Δεν έχω καταλάβει αν υπάγοντε στην αντίστοιχη κλιμακωτή φορολόγηση της 'Γ κατηγορίας (νονός) όπου υπάρχουν 3 επίπεδα 20% - 30% και 40% ή αν η φορολογηση είναι 40% από το πρώτο ευρώ. Επίσης δε ξέρω αν αφαιρούντε απ'την φορολόγηση τα ποσά που πηγαίνουν σε χρέη-δάνεια. 
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 44 § 2 του ν. 2961/2001, η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.
Σύμφωνα με την κατάταξη των φορολογουμένων σε κατηγορίες, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του ίδιου νόμου, ο νονός υπάγεται στη Γ` κατηγορία.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση σας, ο συντελεστής φορολόγησης ανέρχεται στο 40%. Ο συντελεστής αυτός, κατά τη δωρεά χρηματικών ποσών, επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, καθώς δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση