Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Επιδότηση Αγροτών σε ποιο κωδικό του Ε1 καταχωρείται ;

Το ποσό της επιδότησης επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις
προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο
σε ποιο κωδικό του Ε1 θα καταχωρείται ;
Αναφέρει το βιβλιαράκι οδηγιών τους κωδικούς 995-996 αλλά στην
ηλεκτρονική υποβολή αναφέρει ότι οι εν λόγω κωδικοί θα συμπληρωθούν
απο την υπηρεσία. τι ισχύει ;

  • 1 Απάντηση

Όπως αναφέρουν οι σχετικές οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ., τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.τ.λ.) που πήρε ο φορολογούμενος μέσα στο έτος 2011 αναγράφονται στους κωδ. 477 - 478, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς 995-996.
Παρότι, λοιπόν, στο έντυπο της δήλωσης αναγράφεται ότι ο πίνακας συμπληρώνεται απ' την υπηρεσία, οι εν λόγω κωδικοί πρέπει να είναι ανοικτοί στη ΓΓΠΣ για να συμπληρωθούν κανονικά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση