ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Ερώτημα για αγρότη ειδικού καθεστώτος και έκδοση τιμολογίων.

Σας μεταφέρω αυτούσιο ένα ερώτημα που έχει γίνει προς το  υπουργείο από τις 18/01/2012 και δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση.
 
Αγρότης ειδικού καθεστώτος (μελισσοκόμος) έχει λάβει άδεια (σύμφωνα με την περ.ζ της παρ. 2 του ΚΒΣ) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ προκειμένου -ως οργανωμένη αγροτική εκμετάλευση- να εκδίδει Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής για τις πωλήσεις των προϊόντων του.
Ερωτάται ποια στοιχεία πρέπει να εκδώσει, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος, για την μεταφορά του μελιού από τον τόπο παραγωγής και συσκευασίας έως την αποθήκη. Επίσης ερωτάται αν σε λιανική πώληση από την αποθήκη σε πελάτη ιδιώτη μπορεί να εκδώσει Α.Λ.Π. θεωρημένη ή είναι υπόχρεος χρήσης ΦΤΜ (απευθείας αγορά από τον ιδιώτη από την αποθήκη)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 11 § 2 του π.δ. 186/1992 ορίζεται ότι : " Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Σ.Σ. Αγρότες) εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προιόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται ". 
   Γίνεται αντιληπτό ότι για τη μεταφορά από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, του μελιού από τον τόπο παραγωγής και συσκευασίας προς την αποθήκη, δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής.
   Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο θέμα 163 του άρθρου 11 από το βιβλίο του Δημ.Σταματόπουλου " Ανάλυση και ερμηνεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ".
   Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, επισημαίνεται ότι ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, με εξαίρεση την έκδοση ΔΑ (άρθρο 11 § 2 του π.δ. 186/1992) και την έκδοση ΤΔΑ χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 36 § 2 περ ζ' του  π.δ.  186/1992).
   Περαιτέρω, οι αγρότες οι οποίοι πωλούν τα προιόντα τους από λαικές αγορές (ΠΟΛ 1065/2010 & ΠΟΛ 1189/2010), εντάσσονται  υποχρεωτικά από 1/10/2010 στην τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας του ΚΒΣ και στην έκδοση ΑΛΠ με τη χρήση ΦΤΜ του ν. 1809/1988 για τις λιανικές πωλήσεις στις λαικές αγορές.
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο αγρότης του παραδείγματος σας, ως απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, δεν εκδίδει ΑΛΠ θεωρημένη ούτε είναι υπόχρεος χρήσης ΦΤΜ για τις λιανικές πωλήσεις από την αποθήκη του.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση