Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ένδειξη φιλοξενείας

Γειά σας.Μένουμε στο ενοίκιο.Η μητέρα μου φιλοξενείται από εμάς.Στην φορολογική της δήλωση στον πίνακα 7 θα αναγράψει το ΑΦΜ και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου και την διαγράμηση φιλοξενείται ή θα αναγράψει τα στοιχεία του συζύγου στον οποίο κόβονται οι αποδείξεις της ενοικίασης και ότι φιλοξενείται?

  • 4 Απαντήσεις

Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράφετε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811. Διαγραμμίζετε επίσης τον κωδ. 092 "Φιλοξενία".
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.)

Σας ευχαριστώ θερμά για την απάντηση.

Η μητέρα μου έχει νοικιάσει ένα μίσθιο στην Αθήνα στο οποίο μένω εγώ. Στον πίνακα 7 θα βάλω το ΑΦΜ της μητέρας μου και όχι του εκμισθωτή της? Πρέπει λέει το σύστημα να συμπληρώσω και τα κενά δίπλα (091 και 097 Επιφάνεια σπιτιού, ΚΑ μήνες). Όταν το υποβάλω μου λέει "μήνες που εκμισθώνετε: τάδε", και την μητέρα μου την αναφέρει ως εκμισθωτή. Θα δημιουργήσω πρόβλημα στη μητέρα μου? δεν πιστεύω να φέρεται μετά ότι λαμβάνει και μισθώματα!

Η μητέρα μου έχει νοικιάσει ένα μίσθιο στην Αθήνα στο οποίο μένω εγώ. Στον πίνακα 7 θα βάλω το ΑΦΜ της μητέρας μου και όχι του εκμισθωτή της? Πρέπει λέει το σύστημα να συμπληρώσω και τα κενά δίπλα (091 και 097 Επιφάνεια σπιτιού, ΚΑ μήνες). Όταν το υποβάλω μου λέει "μήνες που εκμισθώνετε: τάδε", και την μητέρα μου την αναφέρει ως εκμισθωτή. Θα δημιουργήσω πρόβλημα στη μητέρα μου? δεν πιστεύω να φέρεται μετά ότι λαμβάνει και μισθώματα!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση