Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ε1-εισόδημα από λήξη αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου

Μέσα στο έτος 2011 έληξε ένα ασφαλιστήριο αποταμιευτικό που είχα κάνει για την κόρη μου, και εισπράχθηκε από τη κόρη μου το ποσό των 7.700 Ε σαν δικαιούχος που ήταν. Το ποσό αυτό θα το δηλώσει στη φορολογική δήλωση η κόρη μου σαν έσοδο αφορολόγητο για μελοντική χρήση πόθεν έσχες και σε ποιο κωδικό του Ε1 ; Η κόρη μου δεν έχει δικό της άλλο εισόδημα γιατί μέχρι και πέρυσι ήταν φοιτήτρια.
Γιάννης - ευχαριστώ
 

  • 1 Απάντηση

Φορολογούμενος κατά τη διακοπή με εξαγορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που είχε συνάψει με ασφαλιστική εταιρία έλαβε δύο ποσά.
   Ένα ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το καθαρό προιόν της υπεραποδόσεως που δικαιούται από την επένδυση του συνολικού μαθηματικού αποθέματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και ένα δεύτερο που αντιπροσωπεύει την ολική αξία εξαγοράς του συμβολαίου ζωής. το δεύτερο ποσό η ασφαλιστική εταιρία το χαρακτηρίζει επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων μέχρι την ημερομηνία διακοπής του συμβολαίου.
   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το (πρώτο ποσό) προιόν της υπεραποδόσεως, το οποίο φορολογείται με ειδικό τρόπο (15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου και συνεπώς να δηλωθεί στον κωδ. 659 του εντύπου Ε1, ενώ η επιστροφή των ασφαλίστρων (δεύτερο ποσό) δε θεωρείται εισόδημα γιατί δε συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου γιατί αποτελεί το επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται (Σχετ.έγγρ.
1049513/1005/26-5-2003).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση