Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπολογισμος προκαταβολης φορου

Οταν υπαρχουν εισοδηματα απομισθωτες υπηρεσιες και ελευθερο επαγγελμα μονον,πως υπολογίζεται η προκαταβολη φόρου?
Χρησιμοποιειται ως βαση ο "ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ" ή ο "ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ",δηλαδη αυτος που μενει αν απο τον αναλογουντα φορο αφαιρεθει ο παρακρατηθεις στην πηγη ύ τυχον εχει προκαταβληθει?
Και ποιος ειναι ο σχετικος μαθηματικος τυπος(αλγοριθμος) ?
 
Ευχαριστω

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 52 § 1 του Κ.Φ.Ε., "Με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. "
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 52 § 2 περ. β', ορίζεται ότι δε βεβαιώνεται προκαταβολή του φόρου όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.
Στην περίπτωση σας, ωστόσο, υπάρχουν εισοδήματα, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, και από ελευθέριο επάγγελμα. Επομένως, η προκαταβολή θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% στο συνολικό φόρο, αφού αφαιρεθεί ο φόρος που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά.
Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε εισόδημα 20.000 € (από μισθωτές υπηρεσίες + ελευθέρια επαγγέλματα) ο φόρος που αναλογεί είναι, βάσει της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., 2.420 €. Στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% και η προκαταβολή φόρου (1.331 €) ώστε να προκύψει το τελικά οφειλόμενο ποσό.
Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης, όμως, έχει παρακρατηθεί στο φορολογούμενο ποσό ίσο με 1.000 €, ο φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει φόρο ίσο με 2.420 - 1.000 = 1.420 € και ως προκαταβολή ποσό ίσο με 1.331 - 1.000 = 331 €.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση