Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπογραφή Ε3 Ατομικής επιχείρησης

το Ε3 των ατομικών επιχειρήσεων πρέπει να υπογραφεί οπωσδήποτε
από Λογιστή

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1008/2011, τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και αναφέρονται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, για όσους ασκούν εμπορία αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες αντίστοιχα.
   Επίσης υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση